www.tintuconline.com.vn – Gia thế « khủng » của cô gái Việt duy nhất có mặt trong buổi dạ tiệc quý tộc nhất thế giới

« Bal des Debutantes » là sự kiện mà bất cứ cô gái nào trên thế giới cũng khao khát một lần được mời.

Source : Gia thế « khủng » của cô gái Việt duy nhất có mặt trong buổi dạ tiệc quý tộc nhất thế giới | Tin tức Online

2016-12-22T10:59:09+00:00 27 novembre 2016|2016, Vietnam|