www.tinmoi24.com – Paris Le Bal: Một định nghĩa cho sự giàu có

Bấy lâu nay, chúng ta dường như quá dễ dãi với cách dùng từ của mình trong cách gọi “đại gia” hay “quý bà” thì phải. Có những câu chuyện được kể lại trên báo chí mà người đọc cảm thấy bực bội khi những danh từ chung đó được sử dụng quá dễ dãi.

Source : Paris Le Bal: Một định nghĩa cho sự giàu có

2016-12-21T15:53:05+00:00 21 novembre 2016|2016, Vietnam|