www.tin8.co – « Bật mí » về cô gái Việt duy nhất có  mặt trong dạ tiệc quý tộc nhất thế giới

Tháng 11/2016, Bal des Debutantes tiếp tục được tổ chức tại khách sạn sang trọng Penisula, Paris. Và lần này, một cô gái Việt nữa lại được mời tham dự, cô gái đó chính Đinh Nam Phương.

Source : « Bật mí » về cô gái Việt duy nhất có mặt trong dạ tiệc quý tộc nhất thế giới – Tin8

2016-12-21T09:05:21+00:00 27 novembre 2016|2016, Vietnam|