newsancai.com – 2015巴黎名媛舞會 揭示名媛們的別樣生活(組圖)

2015巴黎名媛舞會Le Bal des Débutantes,將於今年11月28日星期六,在巴黎夏樂宮(Palais de Chaillot),埃菲爾鐵塔的見證下,正式舉行。第23屆巴黎名媛舞會le Bal將攜手Payal NY,Renault汽車(雷諾汽車),H?tel de Crillon(克利翁酒店)

Source : 2015巴黎名媛舞會 揭示名媛們的別樣生活(組圖) – 新三才 New San Cai

2016-01-11T14:12:43+00:00 18 novembre 2015|2015, China|