Back to press

9X Việt dự sự kiện danh giá: Dùng quan hệ để làm việc có ích

“Người may mắn có điều kiện và các mối quan hệ như mình mà không sử dụng để làm việc có ích thì hơi phí”, 9X sáng lập Quỹ Nam Phương nói.

Source : Hot boy lai cao 1,86 m nổi tiếng trong giới trẻ Việt