www.elle.vn – Buổi dạ vũ Le Bal, nơi tôn vinh những quý cô năng động

Là một trong 10 sự kiện xã hội toàn cầu được quan tâm và có nhiều ảnh hưởng, Le Bal des Débutantes de Paris đã chứng minh sức hút qua từng năm.

Source : Buổi dạ vũ Le Bal, nơi tôn vinh những quý cô năng động – ELLE Việt Nam

2016-12-20T14:49:13+00:00 13 décembre 2016|2016, Vietnam|